Fort Oostoever

Waar tegenwoordig Fort Oostoever ligt, word in 1791 aan het einde van het Nieuwe Diep het Nieuwe Werk aangelegd als kielplaats en werkplaats. Het heeft een 4-hoekige omdijking met schutsluis waar binnen havenwerken. Fort Oostoever is ontstaan uit het Nieuwe Werk, de eerste onderhoudswerf van de Marine in Den Helder. Dat was in de tijd dat er in Nederland nog Admiraliteiten waren. Gezien de unieke situatie dat de vloten van de verschillende Noordelijke Admiraliteiten bij Den Helder overwinterden werd schoorvoetend besloten een onderhoudswerf aan te leggen. Het werd een omdijking, die bij laag water droog stond en bij hoog water kon onderlopen. Met sluisdeuren kon men het gebied afsluiten. Het fort is bij de aanleg van het Noord-Hollandskanaal in 1825 omgebouwd tot verdedigingswerk. Samen met Fort Westoever vormde Fort Oostoever de verdedigingslinie aan het Noord-Hollandskanaal. Deze kielplaats werd omgebouwd tot fort "Dugommier", vernoemd naar de in 1794 gesneuvelde Franse generaal Jacques François Dugommier. Fort Oostoever en Fort Westoever werden destijds ook wel aangeduid als 'het fort aan den Noordhollandsch Kanaal'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers het fort onder dezelfde naam Fort Ostufer in gebruik. Tussen 1942 en augustus 1944 werd het aangeduid onder de naam Widerstandnest (W.N.) 103 M. In 1943 was de 7./Marineflakabteilung 808 gevestigd in het fort en van 1944 tot 1945 6./Marineflakabteilung 808. Op 21 juni 1944 en 15 september 1944 werd fort Oostoever gebombardeerd.

Fort Oostoever werd opgeheven als vestingwerk in 1958. In 1986 werd het fort aan de gemeente verkocht. Hierbij bleven twee remises, een munitieopslagplaats en gedeelten van de keelgracht behouden. Na de expansiewoede van de gemeente Den Helder om meer kaderuimte te verkrijgen werd het fort nogmaals gehalveerd. De torpedosteiger en de toegangsbrug werden gesloopt en de gracht aan de oostzijde werd gedempt. Ook is het binnenterrein grotendeels afgevlakt en zijn een aantal beschermingswallen verdwenen.

Op het fort is wel de torpedowerkplaats nog markant aanwezig. Het fort is tegenwoordig in gebruik bij Handboogschietvereniging De Vrijheid.

 

 

Locatie

Het Nieuwe Werk 36
1781 AL Den Helder

Openingstijden

Op afspraak te bezoeken

Activiteiten

Evenemententerrein