Directeur-bestuurder Ariane Hoog kondigt vertrek aan

Ariane Hoog heeft haar vertrek als Directeur-Bestuurder van Stichting Erfgoed Den Helder en van Willemsoord BV aangekondigd.

Ariane Hoog startte midden in de coronacrisis en onder haar leiding is het erfgoed van Den Helder meer zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het aantal bezoekers van Fort Kijkduin - een van de oudste nog aanwezige militaire verdedigingslinies in Nederland - steeg met ruim 40%. Fort Kijkduin is deze zomer 2de geworden als mooiste Fort van Nederland. De afgelopen jaren nam ook de diversiteit aan ondernemers op Willemsoord toe. Een van de hoogtepunten hierbij is de realisatie van het innovatiecentrum voor technologie op het gebied van maritiem, Marine en offshore energie (METIP) en het onlangs feestelijk geopende nieuwe stadhuis. Verder heeft zij succesvol de Themamaand Den Helder, meest gebombardeerde stad van Den Helder geïnitieerd en vele evenementen gefaciliteerd met als hoogtepunt Sail Den Helder.

De Raad van Toezicht van Stichting Erfgoed Den Helder (RvT) en de Raad van Commissarissen (RvC) van Willemsoord BV zijn Ariane erkentelijk voor de inspanning die zij de afgelopen jaren heeft geleverd om het erfgoed van Den Helder op de kaart te zetten. Chris Schaapman, voorzitter van de RvT van Stichting Erfgoed Den Helder en tevens voorzitter van de RvC van Willemsoord BV : “Ik heb Ariane leren kennen als een gedreven persoon die met energie staat voor het unieke erfgoed van Den Helder. Wij bedanken Ariane voor haar grote inzet en wensen haar veel succes bij het vervolg van haar loopbaan.”

Ariane Hoog: “Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV zijn prachtige organisaties met grote maatschappelijke relevantie. Ik ben trots dat ik met een divers team van collega’s en vele vrijwilligers, ons elke dag hebben mogen inzetten om het erfgoed van Den Helder toegankelijker te maken en te behouden voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd trekt de nasleep van corona en de recente inflatie- en energiecrisis in combinatie met de grote uitdagingen waar we voor staan een grote wissel op beide organisaties en in toenemende mate ook op mijzelf. De komende periode zet ik mij met volle energie er nog voor in om samen met onze aandeelhouder te onderzoeken op welke wijze beheer en onderhoud van het cultureel erfgoed in Den Helder en de rol die beide organisaties hierin kunnen blijven spelen het beste vorm gegeven kan worden. Daarna is het tijd voor een nieuw gezicht, om met frisse ideeën verder te werken aan de uitvoering daarvan.”

De afgelopen periode is de financiële druk op beide organisaties groot. De RvT en RvC gaan in overleg met de gemeente om invulling te geven aan de opvolging van Hoog. Ook de resultaten van het externe onderzoek dat naar de erfgoedorganisaties is gestart en dat moet leiden tot een geactualiseerde visie op de organisatie van het beheer en de exploitatie van het erfgoed en een daarop afgestemd meerjaren financieel perspectief, worden daarin meegenomen.

Over Willemsoord BV en Stichting Erfgoed Den Helder

Stichting Erfgoed Den Helder is rijk aan cultureel erfgoed en beheert, onderhoudt en koestert een deel van de Stelling van Den Helder, zoals Fort Kijkduin. Willemsoord BV is de organisatie die het terrein en het monumentale vastgoed van de voormalige Rijkswerf beheert, onderhoudt en verhuurt. Fort Kijkduin, Fort Westoever, een aantal andere forten en bunkers en Willemsoord zijn gezichtsbepalend voor de gemeente Den Helder. Voor de instandhouding van dit unieke militair en maritiem erfgoed zijn de krachten van Willemsoord BV en de Stichting Stelling Den Helder gebundeld en is op 1 januari 2021 de nieuwe Stichting Erfgoed Den Helder ontstaan. Stichting Erfgoed Den Helder en Willemsoord BV opereren in een dynamische en complexe context. De organisaties zijn nauw verbonden aan de Gemeente Den Helder.

Directeur-bestuurder Ariane Hoog kondigt vertrek aan
Locatie